SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
OTELEC

Legislație

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi soluţionarea problemelor de stare civilă şi evidenţă a persoanelor:
- HG nr. 64/26.01.2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
- Legea nr. 65/20.04.2012 pentru aderarea României la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă , semnată la Viena la 08.09.1976;
- HG nr. 727/25.09.2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 08.09.1976;
- OUG nr. 82/04.12.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale UE şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România;
- Legea nr. 235/15.07.2013 privind aprobarea OUG nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale UE şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România;
- Ordonanţa nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.119/1996 republicată cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Metodologia nr.1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
- Ordonanţa nr. 41 /2003 privind dobandirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobata prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- OUG nr.97/2005 cu modificările şi completările ulterioare privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
- HOTARARE nr. 1.375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
- LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*)a cetăţeniei române.
- LEGE nr. 252 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează evidenţa persoanelor, eliberarea actelor de identitate şi activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.
- H.G. nr.112/1997 privind organizarea activitaţii de eliberare a cărtilor de identitate, procedura de preschimbare eşalonată a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
- HOTARARE nr. 839 din 28 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil;
- LEGEA nr. 248 din 20 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
- HOTĂRÂREA nr. 94 din 26 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinatate;
- ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinatate;
- ORDIN nr. 1.260 a M.A.I. din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea ghiseului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor; 
- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
- Legea nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterioare privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- Legea 4/ 1953 - CODUL FAMILIEI republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G.nr.220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinatate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane;
- Legea nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, cu modificările şi completările ulterioare;
- LEGE nr. 243 din 23 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, pentru modificarea 
- Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
- ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind  taxele şi tarifele cu caracter nefiscal
- LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
- HOTĂRÂREA nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
- LEGEA nr. 70 din 8 aprilie 2008  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
- LEGEA nr 288/2007 pentru modificarea Legii nr. 4/1953 – Codul Familiei- publicată în Monitorul Oficial nr. 749 din 5 noiembrie 2007.6;

- OUG nr. 82/04.12.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale UE şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România;
- Legea nr. 235/15.07.2013 privind aprobarea OUG nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale UE şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România;
- Ordonanţa nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.119/1996 republicată cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Metodologia nr.1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
- Ordonanţa nr. 41 /2003 privind dobandirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobata prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- OUG nr.97/2005 cu modificările şi completările ulterioare privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
- HOTARARE nr. 1.375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
- LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*)a cetăţeniei române.
- LEGE nr. 252 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează evidenţa persoanelor, eliberarea actelor de identitate şi activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.
- H.G.nr.112/1997 privind organizarea activitaţii de eliberare a cărtilor de identitate, procedura de preschimbare eşalonată a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
- HOTARARE nr. 839 din 28 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil;
- LEGEA nr. 248 din 20 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
- HOTĂRÂREA nr. 94 din 26 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinatate;
- ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinatate;
- ORDIN nr. 1.260 a M.A.I. din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea ghiseului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor; 
- Legea nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
- Legea nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterioare privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- Legea 4/ 1953 - CODUL FAMILIEI republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr.220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinatate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane;
- Legea nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, cu modificările şi completările ulterioare;
- LEGE nr. 243 din 23 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, pentru modificarea 
- Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
- ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind  taxele şi tarifele cu caracter nefiscal
- LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
- HOTĂRÂREA nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
- LEGEA nr. 70 din 8 aprilie 2008  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
- LEGEA nr 288/2007 pentru modificarea Legii nr. 4/1953 – Codul Familiei- publicată în Monitorul Oficial nr. 749 din 5 noiembrie 2007.