SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
OTELEC

Bine ați venit pe site-ul

SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR

OTELEC

Vă informam că începând din data 03.01.2022 cetățenii din comuna Foeni depun cererea pentru eliberarea actului de identitate și înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec.

 ANUNT IMPORTANT!!!

  • Incepand cu data de 19.05.2023, la momentul depunerii cererii si a documentelor necesare pentru eliberarea unei carti de identitate, termenul de solutionare a cererii este de minim 20 de zile calendaristice.   
  • Prin exceptie, cetateanul care se afla intr-o situatie deosebita, pana la inmanarea noii carti de identitate, va fi pus in legalitate cu o carte de identitate provizorie pentru motivul "Alte cazuri" al carui termen de valabilitate este de 45 zile, potrivit dispozitiilor art.20 alin (2) lit.(b) din O.U.G. nr.97/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  În atenția cetățenilor!  

 

Dispozițiile art. 321 alin. (1) din Codul civil stabilesc norme privind locuința familiei, în sensul că aceasta este „ locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copii.

În acest context, reține atenția și faptul că, potrivit prevederilor alin. (2) al art. 321:

Oricare dintre soți poate cere notarea în cartea funciară, în condițiile legii, a unui imobil ca locuință  familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului.”

Art. 322 alin. (1) din același act normativ stabileșe faptul că „ Fără consimțământul scris al celuilat soț, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței familiei și nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosința acesteia.

 

De asemenea, conform prevederilor alin. (4) și (5) ale art. 322:

-  Soțul care nu și-a dat consimțământul la încheierea actului poate cere anularea lui în termen de un an de la data la care a luat la cunoștință despre aceasta, dar nu mai târziu de un an de la data încetării regimului matrimonial; 

-  În lipsa notării locuinței familiei     în carte funciară, soțul care nu și-a dat consimțământul nu poate cere anularea actului, ci numai daune-interese de la celălalt soț, cu excepția cazului în care terțul dobânditor a cunoscut, pe altă cale, calitatea de locuință a familiei.

 

În considerarea dispozițiilor legale enunțate mai sus precizăm că:

 OBLIGATIVITATEA DE A INFORMA FUNCȚIONARUL DE EVIDENȚĂ A   PERSOANELOR CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ IMOBILUL A FOST NOTAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ CA LOCUINȚĂ A FAMILIEI, REVINE GĂZDUITORULUI.